CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC

Địa chỉ : xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3825.312/381/555 – Fax : 0280.3825.322

Email: honuicoctourism@gmail.com