Khu Du lịch Huyền Thoại Hồ Núi Cốc cách trung tâm Thành phố Thái Nguyên 15km là một khu Du lịch sinh thái Quốc gia đa năng nổi tiếng tại tỉnh Thái Nguyên. CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC chuyên cung cấp các dịch vụ phòng, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui hơi giải trí tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc. 

Quy định chung

Trang web này được quản lý và điều hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC . Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và chính sách trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Khi sử dụng trang web này, bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và chính sách bên dưới.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng. Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho tất cả những người truy cập.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

  1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
  2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
  3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
  4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
  5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
  6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

Chính sách và quy định thay đổi thông tin

Du lịch Hồ Núi Cốc bảo đảm những thông tin được đăng tải trên trang website: https://dulichhonuicoc.vn/

Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong sổ tay hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc, và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm. 

Trang web của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.

Bản quyền và thương hiệu

Website: https://dulichhonuicoc.vn/ thuộc quyền sở hữu của Du lịch Hồ Núi Cốc và được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ được sử dụng các trang web này với mục đích xem thông tin và đăng ký thanh toán online cho cá nhân, quý Khách không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác.

Việc lấy nội dung các chương trình du lịch để tham khảo, làm tài liệu cho các nghiên cứu phải ghi rõ nguồn lấy từ nội dung trang web Du lịch Hồ Núi Cốc. Không được sử dụng các logo, các nhãn hiệu của Du lịch Hồ Núi Cốc dưới mọi hình thức, nếu chưa có sự đồng ý của  CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC bằng văn bản.