QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) trong khi đi tour để CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC có cơ hội khắc phục vấn đề đó. 

Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC  trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

KHUYẾN MẠI

Các tour/gói tour/các sản phẩm được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.

Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang website: https://dulichhonuicoc.vn/ và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với https://dulichhonuicoc.vn/ 

QUAN HỆ THƯ TỪ

Khi hoàn thành một đăng ký, bạn đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, cung cấp cho bạn những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của bạn, và chúng tôi có thể gửi email mời bạn điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.